android

App Down

app-down

Nông trại Đề nghị việc làm

[CHONIL.COM] CHONIL.COM Tuyển dụng nhân viên (100người)
2021-06-28 16:59:54

[CHONIL.COM Tuyển dụng nhân viên]

 

 

 


 

  

 


 

 Xin chào?

 

Chonil.com vì một khu vực nông thôn tốt hơn đã thuê nhân viên.

 

Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ!

 

 

 

Không phân biệt quốc tịch / Không phân biệt giới tính

 

 

 

Những gì nó làm: Mọi thứ cần thiết cho nông nghiệp thu hoạch dưa

 

 

 

Lương theo giờ: 15.000 won mỗi giờ

 

 

 

Tuyển dụng: 100 người

 

 

 

Đường dây trợ giúp: 010-9622-4003

 

※ 

 

                   
 

국기를 클릭시 각 언어별 페이지로 이동합니다.


-Click the flag to go to the page for each language.


-单击标志可转到每种语言的页面。


-คลิกที่แฟล็กเพื่อไปที่หน้าสำหรับแต่ละภาษา


-Nhấp vào cờ để chuyển đến trang cho từng ngôn ngữ. 


-ចុចទង់ដើម្បីទៅកាន់ទំព័រសម្រាប់ភាសានីមួយៗ។

tệp đính kèm 촌일닷컴직원채용 섬네일_vn.jpg
mục lục