android

App Down

app-down

Trích dẫn Liên hệ

Tôi đồng ý với chính sách bảo mật.Xem Chính sách Bảo mật
1. Các mục thông tin cá nhân cần thu thập Tên, địa chỉ e-mail, số liên lạc (số điện thoại)
2. Mục đích thu thập và sử dụng Xử lý tư vấn khách hàng và trả lời kết quả, v.v.
3. Thời gian lưu giữ và sử dụng Sau khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, thông tin sẽ bị hủy ngay lập tức.
Tuy nhiên, nếu có nghĩa vụ bảo quản theo quy định của pháp luật có liên quan, thì nó sẽ được lưu giữ trong một thời gian nhất định theo quy định của pháp luật.
Bạn có đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân không?
Xác nhận